من به مرگ لبخند می زنم   و خوب می دانم  برای لبخند زدن به مرگ  نیازی نیست دین داشت  نیازی نیست پیرو موسی یا عیسی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
غبار لبخند مي تراويد آفتاب از بوته ها. ديدمش در دشت هاي نم زده مست اندوه تماشا ، يار باد، مويش افشان ، گونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
احساس خوبی داره وقتی بدونی که فراموش نشدی .... مرسی *************************  سحر   با   باد  می گفتم  حدیث   آرزومندی     خطاب آمد که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
آبان 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
9 پست
بهمن 82
9 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
15 پست